Eco Log konstruerar, tillverkar och säljer maskiner för modernt skogsbruk. Våra skördare och skotare ger möjligheter till ett hållbart nyttjande av en av våra viktigaste förnyelsebara resurser – skogen.

Vi vill att våra produkter och tjänster ska skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

För oss är skogen en hjärtesak, den är basen för vår verksamhet och en ständig källa till inspiration för våra medarbetare. Vi vill att våra produkter och tjänster ska skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

Eco Log - Forestry of tomorrow.

thumb career